Ukna historia

Ukna är Västerviks kommuns norra utpost. Uknadalen är en av de nordvästliga dalgångar som formades av inlandsisen.

Uknadalen kantas av höga bergskedjor och bjuder på ett dynamiskt och naturskönt landskap. Ukna är en del av norra Tjust bergslag och gruvhantering i olika former har förekommit. Trakten är mycket rik på fornlämningar som domarringar, fornborgar, gravfält och runstenar. Huvudorten Ukna ligger på en ås med milsvid utsikt över den vackra dalgången. Här finns kyrka, skola, bibliotek, lanthandel och idrottsplats.

Ukna kyrka byggdes under 1830-talet och ersatte den gamla kyrkan vars vackra ruin är belägen på en kulle vid Storhammar ca en kilometer från nuvarande kyrkan. Uknas gamla kyrkoruin som är från slutet av 1200-talet användes än i dag på sommaren till gudstjänster och barndop. Kyrkklockan från Uknas gamla kyrka flyttades till den nuvarande kyrkan. Denna kyrkklocka är från 1305 och bland Sveriges äldsta. Det finns många myter och sägner kring klockan och dess ursprung.

Från den gamla kyrkan har flyttats en runsten som nu finns i vapenhuset i den nya kyrkan. Inskriften på stenen är både på svenska och latin. Stenen restes över kyrkoherde Torgils Gudmunsson Gås. Kyrkoherde Torgils lär vara den som beställde den nya kyrkklockan 1304.

Vid Storsjöns norra strand ligger slottet Stensnäs med en lång och intressant historia. Ukna hembygdsförening har i Kistbäcken ett gammalt båtsmanstorp som används som hembygdsgård. Där firas varje år midsommar på ett traditionellt sätt. Ukna Sockens intresseförening har iordningsställt en rastplats mittemot lanthandeln, Där finns också en informationstavla med upplysningar om trakten och vad som händer i bygden.