Edsbruks historia

Edsbruk är ett brukssamhälle i norra delen av Västerviks kommun Kalmar län. Under 17-1800 talet fanns det ett järnbruk här, som förädlade den malm, som finns i den bergskedja som sträcker sig ut mot kusten. I slutet av 1800-talet lades järnbruket ner och det byggdes upp en ny pappersmassafabrik där.

Pappersmassa tillverkades där sedan fram till år 1992, då detta upphörde på grund av dålig lönsamhet. Bruket var för litet för att kunna vara med i den tidens konkurrens. Parallellt med genomfartsleden (gamla riks-15, den så kallade Stockholmsvägen) rinner Edsån, den naturliga avrinningen från Storsjön.

Numera har det byggts en kraftstation vid Storsjöns strand, där överloppsvattnet blir elektricitet. Vattnet leds sedan via en tunnel under samhället ner till Edsån, öster om bebyggelsen

Vid Storsjön finns även badplats samt en mycket vacker naturstig efter sjökanten och runt Åsen.

Vid Västra Eds kyrka, som invigdes 1863, finns en nyrestaurerad ruin från en kyrka byggd på 1100-talet. Denna ruin är mycket populär på sommaren för vigslar och barndop.

Välkomna till Edsbruk.